Månedlige arkiver: april 2015

«Glimtet i øyet, er lyset i vinduet som forteller at hjertet er hjemme»

Fagdag 17. april-kopi3

Jeg elsker dette sitatet, og i dag ble det gjennoppdaget da psykolog Trond Haukedal brukte det i sitt fremlegg under fagdagen for rektorer og SFO-ledere i Trondheim kommune. I år samlet fagdagen 106 deltakere fra 36 av 41 skoler i kommunen.

Hovedinnlederne i år var Trond Haukedal og Helge Gudmundsen. Begge holdt engasjerte og underholdene innlegg, som berørte oss som var til stede.

TH

Trond Haukedal sier det så godt: «Det er ikke lykke som fører til takknemlighet, det er takknemlighet som fører til lykke». Tronds budskap er at alle mennesker har den samme verdi, og at selvmedfølelse er den viktigste egenskapen vi kan styrke i våre barn så selvfølelsen står støtt og de har tro på seg selv hver dag. Det å oppleve at hver og en av oss er likt av andre, gir oss styrke til å like oss selv. Det igjen gjør oss robuste og i bedre i stand til å stå i det livet vi skal leve. Vi som jobber med barn trenger å minne oss selv på at det er gjennom positivt ressursfokus vi løfter barn og gir hver og en styrke og selvfølelse, så de kan takle livet sitt i fellesskapet. Faglig tror vi på det Trond forteller oss om høysensitive barn. Gjennom humor løfter han tunge tema og hjelper oss så vi forstår og reflekterer bedre rundt hvem vi selv er i den jobben vi gjør i skole og SFO hver dag.

plansje

Helge Gudmundsen, leder av Flatås lions i 19 år, er menneskeverd utøvd i praksis! Når han forteller oss sin filosofi om at det viktigste ikke er prestasjonene, men den enkeltes opplevelse av mestring utfra sitt ståsted, er det vanskelig å holde tårene tilbake. Han trener en mangfoldig gruppe barn og unge med ulike diagnoser. Men ingen mennesker er en diagnose, vi er alle så utrolig forskjellig, og sammen med trener Helge er det en plass for alle typer. Jeg heier på Flatås lionsspiller Mario (eller super-Mario som han selv velger å kalle seg), Martin som poserte så fantastisk balansert og med en iver i spillestilen sin som topper proffene, autistiske Torgrim og alle de andre fantastiske fotballtalentene i dette helt spesielle laget som driter i resultatet så lenge alle er med! Jeg er utrolig takknemlig for at det finnes fotballtrenere som er så kloke som Gudmundsen og som syns det er viktig at vi andre hører hans fortellinger.  HURRA!!!

publikum

Takker Ungt entreprenørskap og den fysiske skolesekken for spennende tilbud til alle skoler og SFOer i Trondheim,- helt gratis!! Vi er heldige som har så gode fagmiljø vi kan samarbeide med!

For egen del var det også stas å endelig kunne legge frem «Gi meg en sjanse til å skinne», og å få oppleve den smittende entusiasmen disse 106 viktige og kloke voksne skaper hver dag i SFO Trondheim. Oppvekstkomiteen har bedt om å høre mitt syn på hva kvalitet i SFO er, og det skal de få.

De skal få høre om den fantastiske samarbeidskulturen som er bygget opp gjennom flere tiår i Trondheim, om rektorenes vilje og ønske om å satse på kvalitet i SFO, om hva som ligger bak satsingsområdene Hele barnet hele dagen, Barns medvirkning og Relasjonskompetanse, om hvorfor SFO-lederne og rektorene i Trondheim vil sloss for frilekens viktige plass i barns liv, om høyt utdanningsnivå i SFO Trondheim, om alle SFO-barnas Olavsfestdag og om alt det andre jeg klarer å presse inn i min tilmålte tid i møte med de som bestemmer fremtiden til SFO-barna.

 Kvalitetsmelding for SFO «Gi meg en sjanse til å skinne».

Trondheimsmodellen verdsetter enhetenes ulikheter og muligheter i barnegruppa, personalgruppa, nærmiljøet,- og vi skaper utvikling sammen og på tvers av bydelene. Stolt og glad skal jeg forhåpentligvis påvirke, så politikerne våre føler stolthet over det fantastisk gode og vel gjennomtenkte arbeidet som utøves i SFO-Trondheim hver dag. Målet må være at de ser SFO-skatten og forstår verdien. Hvis de gjør det er jeg sikker på at de også sprer det gode budskapet ut sammen med oss som står i feltet hver dag!