Kategoriarkiv: Utviklingsarbeid

Besøk ved Vejlebro skole og SFO

IMG_2801web

Inkludering fordrer involvering og inspirasjon

Danmark kan fritidspedagogikk, og etter skolereformen i 2013 er det spennende å følge dansk utvikling og samkjøring av skole og fritid. 12.mars besøkte Charlottenlund barneskole i Trondheim Vejlebro skole i Ishøj kommune ved København, og jeg var så heldig å få lov til å delta.

IMG_1491web

Leder av SFO inspirerte med å vise hvor gjennomtenkt de er i alt de gjør av sosialpedagogisk arbeid i skole og SFO.

IMG_2800web

De 15 SFO-pedagogene (alle med 3,5 års pedagogisk høgskoleutdannelse) jobber målrettet mot at inkludering skjer gjennom involvering og inspirasjon gjennom hele dagen. Alt de gjør måles opp mot om det hjelper barnas individuelle utvikling.

Det jeg så var voksne som ga barna stor frihet til å velge lek eller å delta på organisert aktivitet. De voksne møtte hvert eneste barn med en varme og nærhet vi foreldre drømmer om at våre barn blir møtt med hver dag. Og de kjente alle de 175 barna i basen, selv om hver av dem var primærpedagog knyttet til en klasse i skoledelen av dagen. Mestere i smalltalk med hvert eneste barn. Jeg tenker voksnes relasjonskompetanse er det viktigste fasiliteringshjelpemiddel når vi øver på å bli enda bedre i møtet mellom mennesker. Og på denne skolen lot jeg meg imponere over voksnes møter med barna og oss besøkende.

SFO-pedagogene hadde tett oppfølging av kontakten med hjemmet, og konsentrerte seg om å jobbe sosialpedagogisk med hele klassen som del av undervisning. Kompetansen deres på barnas sosiale utvikling var høyt verdsatt og en viktig ressurs for alle barna ved skolen og i SFO ut 10.klasse.

IMG_1533web

De har løftet frem satsning på å utvikle barnas klokskap når det gjelder å være jeg-klok, menneske-klok, tall-klok, natur-klok, livs-klok, kropps-klok, musikk-klok, ord-klok og billed-klok.

IMG_1532web
Vejlebro skole ligger i en forstad til København, med en stor andel flerspråklige elever. SFO har fokus på barnas selvforvaltning, å gjøre barna istand til å erobre sitt eget liv gjennom medvirkning og selvstendighetsutvikling.

IMG_1499web

Voksne fasiliterer og er rollemodeller i alt de foretar, og igangsetter kun aktiviteter som har et sosialt mål.

Lekeapparater og aktiviteter innbyr til lek for to eller flere, og samspillsferdigheter ble løftet frem som skatten i barnas utvikling.

IMG_1511web

Med basis i teori som Vygotskys utviklingssoner, Howard Gardners mange intelligenser, Peter Langs teori om at det er umulig å ikke-kommunisere ble det tydelig vist en praksis som var gjennomsyret av god organisering og helhetstanker.

IMG_1526web

Jeg ble imponert av møtene mellom voksne og barn, inspirerende og inkluderende møblering, og felles systemtenkning på alle nivå.

Jeg opplevde at Vejlebro har en SFO med høyt faglig fokus. Pedagogene var opptatt av å tilføre barna verdier og aktiviteter de ikke får andre steder, og jeg opplevde voksne som ivaretok leken og ga alle en befriende og inkluderende hverdag. Herlig!

IMG_1506webPedagogene var opptatt av å følge barnas spor, noe som blandt mye annet ble eksemplifisert med barnas sneglerace. Barna hadde samlet en masse snegler, og brukt en hel dag til å lage racingbane og løp der alle sneglene ble heiet frem.

IMG_1546webPå tross av en konstruert lekeplass fri for natur og midt i en drabantby, ble jeg inspirert til å skape en SFO med vekt på utepedagogikk og frilek med voksne som har høy bevissthet på sin voksenrolle og relasjonskompetanse. Hvorfor ble jeg det? Tror denne SFO basen ivaretok hele barnet på en måte som jeg tidligere har opplevd i min nyutdannede tid som pedagog i friluftsbarnehage. Og de barna jeg ble kjent med da var de mest nysgjerrige, skapende og kreative barna jeg noen gang har jobbet med.

Jeg anbefaler et besøk til en spennende og proaktiv SFO i Danmark!